logo_top
W KRĘGU TAJEMNIC DAWNEJ WARSZAWY

PROJEKT EDUKACYJNY

INFORMACJA O PROJEKCIE

Zadanie publiczne inspirowane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
w zakresie
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Zadanie to z działu

B. WARSZAWSKA TOŻSAMOŚĆ

– m.in. podkreśla tradycję i zalecenia Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego w roku 120-lecia jego urodzin i 70-lecia śmierci.

Zadanie jednocześnie ma elementy z działu

A. EDUKACJA OBYWATELSKA

przewiduje akcenty nawiązujące do Europejskiego Roku Obywateli Unii Europejskiej 2013
logo_wawa